Koszt: 4 200 zł netto obejmuje:

  • udział w wydarzeniu Kongres GOZ 2030 w dniu 24.04.2024 i raport podsumowujący z opisem wszystkich prezentowanych praktyk i wnioskami z dyskusji eksperckich
  • udział w warsztacie RAPORTOWANIE GOZ I WSKAŹNIKI DLA BIZNESU (18 czerwca 2024)
  • przegląd regulacji prawnych w zakresie GOZ (wrzesień 2024)
  • udział w dwóch warsztatach tematyczno–branżowych (jesień 2024)

    Dane do faktury